LET OP: behandeling en onderzoek met betrekking tot school- en leerproblemen worden niet vergoed bij Paidos. Alleen verwijzingen vallend onder de DSM-V worden ofwel door de gemeente ofwel door de verzekering vergoed. Behandelingen die hier niet onder vallen kunnen wel particulier worden betaald.

U kunt hier meer informatie vinden over de tarieven.

Hulp bij leerproblemen

Het is goed mogelijk dat u het idee heeft dat uw kind last heeft van een lees- of rekenprobleem. Wellicht heeft uw kind dit zelf aangegeven of heeft u dit te horen gekregen van de school. Dyslexie (leesstoornis) en dyscalculie (rekenstoornis) zijn de twee meest voorkomende leerstoornissenen. Volgens de Raad voor de Volksgezondheid is een stoornis: ‘een verlies of afwijking van een anatomische structuur of een fysiologische of psychologische functie, met inachtneming van de leeftijd van de persoon’.

Onderzoek en behandeling leerproblemen

Als eerste willen wij bij Paidos dus graag vaststellen of uw kind daadwerkelijk een lees- of rekenprobleem heeft of een lees- of rekenstoornis. Daarnaast is het voor de behandeling van belang om meer inzicht te krijgen in de verklarende factoren en de oorzaken. Weten wij meer over de oorzaken, dan kunnen wij bij Paidos gerichter adviseren over de mogelijkheden om uw kind te helpen. Bij ons is het mogelijk om, na terdege onderzoek, adviezen te geven voor op school en om een gerichte individuele behandeling te starten. Bij Paidos kunt u tevens uw kind op zijn of haar intelligentie laten testen.

Om een kind goed te kunnen begeleiding zal er veel individuele instructietijd en extra tijd om te oefenen moeten worden vrijgemaakt. Dit is op school (helaas) niet altijd mogelijk. Bij Paidos kunnen wij het kind die tijd wel bieden.

Als een kind een aangepast programma volgt, zal dit heel grondig aangestuurd moeten worden, anders leidt het juist tot een toename van de achterstand. Belangrijk is dat uw kind weer vertrouwen krijgt in zijn of haar eigen capaciteiten. Paidos kan hierbij een belangrijke rol spelen. Uw kind moet weer het gevoel krijgen dat het wel degelijk kan leren, verder falen moet ten koste van alles voorkomen worden.