Wat is een iq test

Met een iq test wordt in feite de intelligentie van een persoon gemeten. Het begrip intelligentie kennen we uit het dagelijkse spraakgebruik. Intelligentie is de bekwaamheid om problemen op te lossen of om iets dat al bestaat aan te passen aan veranderende omstandigheden. Mensen blijken dat op verschillende manieren te doen. Intelligentie kan gemeten worden via gestandaardiseerde tests. De resultaten worden uitgedrukt in een quotiënt (IQ).
Met een intelligentietest wordt gemeten welke vaardigheden iemand heeft. Bij Paidos worden de Wechsler tests (WIPPSI, WISC en WAIS) het meest gebruikt om vast te leggen hoe intelligent iemand is. Hoger scoren dan wat je qua intelligentie in huis hebt kan niet, wel lager.

Wat betekent een ‘IQ’? Een IQ geeft aan hoe je scoort op een intelligentietest, vergeleken met het deel van de bevolking van jouw leeftijd. Een IQ van 100 is normaal. De groep mensen, waar de testscore op gebaseerd is, heeft een gemiddelde score van 100 en een standaardafwijking van 15.

Iq test bij Paidos

Voor een iq test kunt u bij Orthopedagogisch & Psychologisch Adviesbureau Paidos terecht. Wij vinden het meten van intelligentie, middels een iq test of intelligentieonderzoek zeer belangrijk. Bij Paidos krijgen wij vaak te maken met kinderen of jeugdigen waarbij het leren niet gaat zoals verwacht. Omdat ieder mens zijn eigen profiel heeft van onderling op elkaar inwerkende intelligenties is het belangrijk om deze in beeld te brengen door middel van testen met het uiteindelijke doel om gebruik te kunnen gaan maken van ieders persoonlijke sterke kanten uit het intelligentieprofiel. Intelligenties zijn tot op zekere hoogte ontwikkelbaar en elke intelligentie kan aan sterkte winnen, zij het niet ongelimiteerd.
Door tijdens het leren gebruik te maken van de sterke kanten binnen iemands intelligentieprofiel, om de zwakke kanten te compenseren, kan men verwachten dat de leereffecten toenemen. Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat bij Paidos tijdens een begeleiding niet alleen verbaal uitleg gegeven wordt, maar ook via beelden, schema’s, modellen en individuele reflecties. Zo zoeken wij bij Paidos naar een beter evenwicht tussen het aanbod van leerinhouden en de juiste impulsen voor de persoonlijke ontwikkeling.

Wilt u meer weten of u of uw kind aanmelden voor een intelligentietest dan kunt u hier klikken.