Wanneer?

Bij Paidos kunt u ook terecht als uw behandeling niet vergoed wordt. U vindt hieronder meer informatie over onze tarieven.

Bij ons worden de behandelingen van de Zorgproducten Kort, Middel en Intensief vaak vergoed, ofwel door de gemeente (tot 18 jaar) ofwel door uw verzekering (ouder dan 18 jaar). Klik hier voor meer informatie over vergoedingen.

Indien u niet in aanmerking komt voor een vergoeding, of wanneer u geen gebruik wil maken van een vergoeding, dan kunt u de behandelingen zelf betalen.

Tarieven ongecontracteerde en onverzekerde zorg

De berekening en hoogte van de tarieven binnen de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) worden bepaald aan de hand van wettelijke richtlijnen. Dit geldt ook voor de tarieven van de behandelingen bij Paidos.

Generalistische Basis GGZ en Zorgproducten

De tarieven voor de GBGGZ zij door de Nederlandse Zorgautoriteit vastgesteld. Op de NZa website kunt u de tarieven die worden gehanteerd raadplegen.

In het volgende document vindt u informatie over de tarieven van de Zorgproducten in 2016: Tariefbeschikking.

Er geldt een vast tarief per prestatie of Zorgproduct. Binnen deze prestatie of producten is alle tijd verrekend; directe tijd (alle contactmomenten) en indirecte tijd (verslaglegging, correspondentie, uitwerking vragenlijsten). Op basis hiervan is er onderscheid gemaakt tussen de Zorgproducten.

Paidos bepaald met u tijdens de intake welk Zorgproduct bij uw behandeling aansluit. Wij bieden de Zorgproducten Kort, Middel en Intensief aan.

Aanvullende informatie

  • Doordat wij werken met Zorgproducten zullen wij, als u besluit tussentijds de behandeling te stoppen, de volledige kosten van de afgesproken behandeling bij u in rekening brengen.
  • Mocht u, of uw kind verhindert zijn dan dient u minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen. Dit kunt u telefonisch doen via 036 533 68 37, of u kunt een mail sturen naar info@paidos.nl.
  • Indien u niet tijdig (minsten 24 uur van tevoren) uw afspraak afzegt, zal hiervoor de helft van het geldige NZa-tarief in rekening worden gebracht. Klik hier voor het huidige NZa-tarief.