Wat is DSM-V?

Psychiaters en therapeuten stellen alle psychische stoornissen vast aan de hand van de Diagnostic and Statical Manual, vijfde editie, oftewel DSM-V. Dit kan dus worden gezien als een handleiding voor psychiaters en therapeuten om klachten, problemen en stoornissen te categoriseren en te benoemen.

Waarom DSM-V?

Om voor een vergoeding (via de gemeente of verzekering) in aanraking te komen dient u voorafgaand aan de behandeling te zijn doorverwezen door de huisarts of jeugdarts middels een verwijsbrief. Op deze verwijsbrief dient te zijn vermeld dat er een vermoeden is of sprake is van een stoornis dat binnen het DSM-V valt. Ontbreekt dit op de verwijsbrief dan zal de behandeling niet worden vergoed. In dat geval kunt u ervoor kiezen de behandeling zelf te betalen. Zie hier de tarieven.

Vergoedingen

Bij Paidos worden onderstaande (vermoedelijke) stoornissen vergoed vanuit de Basis GGZ:

 • aandachtstekortstoornis en gedragsstoornis
 • aanpassingsstoornissen
 • angststoornissen (paniek, angst, sociale fobie)
 • bipolaire en overige stemmingsstoornissen
 • Delirium, dementie en amnestische stoornissen
 • Depressieve stoornissen
 • Eetstoornissen (bij kinderen)
 • Ontwikkelingsstoornis (ADHD, ADD, ODD, autisme)
 • Overige stoornissen in de kindertijd
 • Persoonlijkheidsstoornis
 • Pervasieve ontwikkelingsstoornissen
 • Restgroep diagnoses
 • Schizofrenie en andere psychotische stoornissen
 • Somatoforme stoornissen (onbegrepen lichamelijke klachten)