Ons kwaliteitsstatuut

Per  1 januari 2017 is binnen de generalistische basis-GGZ het kwaliteitsstatuut van kracht. In het kwaliteitsstatuut worden de werkprocessen van de instelling of praktijk beschreven. Het kwaliteitsstatuut is een garantie dat de instelling of praktijk voldoet aan een aantal door de overheid vastgestelde minimale eisen. Op basis van een model kwaliteitsstatuut wordt door elke zorgaanbieder aangegeven hoe de zorg voor de individuele cliënt is georganiseerd:

– zodat aan een cliënt gepaste zorg wordt geleverd;

– zodat voor de cliënt duidelijk is welke keuzes er zijn;

– zodat de kwaliteit van de behandeling toetsbaar is.

Ook Paidos heeft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut, dit kunt u, door op onderstaande link te klikken inzien.

kwaliteitsstatuut-paidos