Informatie voor verwijzers

Generalistisch Basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ

Let op! Op dit moment heeft Paidos een aanname stop voor volwassenen.

Vanaf 1 januari 2014 is de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) een stelsel met een Generalistische Basis GGZ en een Gespecialiseerde GGZ geworden. Door de invoering van dit stelsel is het beter mogelijk een passende behandeling te bieden. Een lichte problematiek wordt behandeld binnen de huisartsenzorg. Een problematiek met lichte tot matige, niet complexe psychische stoornissen zal plaatsvinden binnen de Generalistische Basis GGZ. En cliënten met een complexe en/of bedreigende stoornis worden geholpen binnen de Gespecialiseerde GGZ.

Orthopedagogisch en Psychologisch Adviesbureau Paidos behandelt binnen de Generalistische Basis GGZ. De behandelingen binnen de Gespecialiseerde GGZ worden bij Paidos niet aangeboden.

Met dit nieuwe stelsel is er sprake van behandelingen verdeeld in vier Zorgproducten: Kort, Middel, Intensief en Chronisch. Elk zorgproduct bestaat uit een vast aantal minuten, waarbinnen de volledige behandeling zal plaatsvinden. Na de intake bepaald Paidos welk zorgproduct van toepassing zal zijn.

Binnen het nieuwe systeem vervalt de declaratie per consult. Daarvoor in de plaats is er een stelsel met vier Zorgproducten: Kort, Middel, Intensief en Chronisch. Ieder zorgproduct telt een vast aantal minuten waarbinnen de totale behandeling dient plaats te vinden. Afhankelijk van de zwaarte van de problematiek wordt de patiënt binnen een van deze vier producten onderzocht en/of behandeld.

Bij Paidos worden de Zorgproducten Kort, Middel en Intensief aangeboden en onder bepaalde voorwaarden vergoed.

Verwijzing

Om voor de vergoeding van de behandeling in aanmerking te komen heeft de cliënt een verwijsbrief van de huisarts of kinderarts nodig. Tot 18 jaar wordt de behandeling mogelijk vergoed door de gemeente, vanaf 18 jaar wordt de behandeling onder voorwaarden vergoed door de zorgverzekering. Paidos heeft een contract met de gemeente Flevoland en omgeving en met alle zorgverzekeraars.

De verwijsbrief

Om in aanmerking voor een vergoeding te komen zijn er een aantal voorwaarden waar aan een verwijsbrief, conform de eisen van de verzekeraars en de gemeente dient te voldoen:

  1. De datum van de verwijsbrief dient eerder te zijn dan het eerste gesprek bij Paidos, de intake.
  2. Op de verwijsbrief dient te worden vermeld dat het om de Generalistische GGZ gaat.
  3. Op de verwijsbrief moet worden aangegeven dat er een vermoeden is van een DSM-V psychische stoornis, zoals een angst-, stemmings-, gedrags-, ontwikkelingsstoornis etc.
  4. De gegevens van de verwijzer, waaronder de AGB-code en de handtekening staan op de verwijsbrief.

Aanvullende informatie

  • Kinderen die jonger zijn dan 16 jaar hebben een schriftelijke toestemming van hun ouders nodig, voor de start van een behandeling. Wanneer de ouders gescheiden zijn of wanneer de scheidingsprocedure nog loopt, is tevens zowel schriftelijke toestemming van de verzorgende ouder als van de andere wettelijk vereist. De toestemming dient voorafgaand aan de intake te worden gegeven.
  • Bij Paidos kunnen cliënten ook zonder verwijsbrief terecht. In dat geval zijn de kosten voor de eigen rekening van de cliënten en worden de behandelingen niet vergoed door de gemeente of de zorgverzekering.