Aanmelding voor onderzoek en behandeling

Er zijn bij Paidos geen wachtlijsten, u kunt vrijwel direct terecht. U kunt telefonisch via 0365336837 of per mail info@paidos.nl een afspraak maken voor een eerste gesprek. Indien u de behandeling wilt laten vergoeden dan dient u, voorafgaand aan het eerste gesprek via de arts van uw kind (huisarts, bedrijfsarts of kinderarts) in het bezit te zijn van een verwijsbrief. Vergeet niet om de verwijsbrief mee te nemen naar het eerste gesprek. Wanneer u geen gebruik wilt maken van een vergoeding dan is een verwijsbrief niet nodig.Voor meer informatie over de verwijsbrief kunt u hier kijken.

U kunt ook eenvoudig contact met ons opnemen door gebruik te maken van ons contactformulier.

Het eerste gesprek

Na uw aanmelding wordt een afspraak gemaakt voor een eerste gesprek met u en uw kind bij Paidos. Voorafgaand aan dit gesprek is het van belang dat u het DIS-formulier (privacyverklaring) ondertekend. Dit formulier kunt u hier downloaden, invullen en meenemen naar uw eerste gesprek.

Tijdens het eerste gesprek worden de klachten van uw kind in kaart gebracht en wordt samen met ons besproken waar we aan gaan werken. Tevens vragen wij enige achtergrondinformatie, zodat wij een betere inschatting kunnen maken over de best passende onderzoeks- en/of behandelmethode. In sommige gevallen gebeurt dit op basis van enkele vragenlijsten. Mogelijk ontvangt u deze vragenlijsten al voorafgaand aan het eerste gesprek.

Aan het einde van het eerste gesprek zal Paidos met u het advies voor het behandelplan van uw kind bespreken.

Onderzoek bij Paidos

In sommige gevallen is het van belang om na het eerste gesprek verder onderzoek te verrichten, aan de hand van vervolggesprekken, afnemen van vragenlijsten en/of (spel)observaties met uw kind, voordat de daadwerkelijke behandeling zal worden gestart. Zo kan Paidos goed in kaart brengen wat de problemen veroorzaakt en wat eraan gedaan kan worden. Na de onderzoeksfase wordt in overleg met u, indien nodig de behandeling van uw kind gestart.

Behandeling bij Paidos

Een behandeling bij Paidos is individueel en persoonlijk; de behandeling wordt afgestemd op de problemen en klachten van uw kind. De behandeling is erop gericht om de doelen die wij in het eerste gesprek en het onderzoek hebben gesteld uiteindelijk te bereiken.

De voortgang van uw kind gedurende de behandeling zal worden bijgehouden aan de hand van ROM (Routine Outcome Monitoring). Dit is het structureel meten van de toestand aan de hand van vragenlijsten. Door deze verschillende metingen met elkaar te vergelijken kan verandering in kaart worden gebracht.

Aan het einde van de behandeling zal er een evaluatie plaatsvinden en wordt het resultaat samen met u besproken. Tevens zal,wanneer verwijzing heeft plaatsgevonden,het resultaat van de behandeling worden teruggekoppeld aan de huisarts.

Zorgproducten bij Paidos

Na het eerste gesprek zal door de GZ psycholoog een inschatting worden gemaakt van de duur van de behandeling van uw kind.

Er zijn drie behandelproducten of Zorgproducten die Paidos aanbiedt:

  • Kort: tot 294 minuten of maximaal 5 sessies
  • Middel: tot 495 minuten of 6 tot 8 sessies
  • Intensief: tot 750 minuten of 9 tot 12 sessies

Een sessie duurt gemiddeld 60 minuten. 45 minuten zullen direct contact met de cliënt zijn en 15 minuten zullen uit dit contact voortvloeiende activiteiten zijn. Hierbij valt te denken aan voorbereidingen en rapportages.

Deze behandelproducten kunnen vergoed worden door de gemeente of de verzekering. Meer informatie over behandelingen en vergoedingen kunt u hier vinden.

Annulering afspraak

Wanneer u uw afspraak bij Paidos wilt annuleren dan dient u dit 24 uur van te voren te doen. Dit kan telefonisch via 036 533 68 37 of via info@paidos.nl.

Indien de afspraak niet tijdig wordt geannuleerd, dan worden daar kosten voor in rekening gebracht. Deze kosten bedragen 50 euro en worden niet vergoed.

Aanvullende informatie

Wat moet u meenemen naar het eerste gesprek?

  • een geldig legitimatiebewijs
  • verwijsbrief (indien u voor vergoeding in aanmerking wilt komen)
  • Meer informatie over en een impressie van de behandelingen bij Paidos, kunt u hier vinden.