Privacy kennisgeving

Orthopedagogisch & Psychologisch Adviesbureau Paidos hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In onze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Orthopedagogisch & Psychologisch Adviesbureau Paidos houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Lees onze privacy policy hier: privacy-policy-paidos