Ouder of jonger dan 18 jaar

De zorg die bij Paidos wordt aangeboden kan onder bepaalde voorwaarden worden vergoed. Afhankelijk van de leeftijd van de cliënt worden vergoedingen van het zorgproduct ofwel door de gemeente ofwel door de verzekering geboden.

Vergoedingen: Cliënten onder de 18 jaar

Bij cliënten tot 18 jaar verloopt vergoedingen van de behandeling via de gemeente waarin de cliënt ingeschreven staat. Ook hier geldt dat de cliënt een verwijzing van de huisarts, jeugdarts of Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) moet hebben om voor vergoeding in aanmerking te komen. Tevens worden alleen behandelingen vallend onder DSM-V vergoed bij Paidos.

Paidos heeft een contract afgesloten met de gemeente Flevoland en omgeving (Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde). Als de cliënt binnen deze gemeenten ingeschreven staat, vergoed de gemeente de behandeling, mits aan de bovenstaande voorwaarden is voldaan. Paidos declareert uw nota rechtstreeks bij de gemeente Flevoland.U krijgt dus geen rekening en hoeft deze niet zelf in te dienen bij uw verzekeraar.

Vergoedingen: Cliënten boven de 18 jaar

De hieronder beschreven behandelingen, vallende binnen het DSM-V kunnen bij Paidos worden vergoed vanuit de basisverzekering van uw zorgverzekeraar. Hiervoor heeft u voorafgaand aan de behandeling een verwijsbrief nodig van uw huisarts.

Paidos heeft contracten met alle verzekeraars en wij dienen de nota’s rechtstreeks bij de verzekeraars in. U krijgt dus geen rekening en hoeft deze niet zelf in te dienen bij uw verzekeraar.

Zorgproducten

De zorg die u bij Paidos wordt aangeboden valt onder de Generalistische Basis GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg). Onder bepaalde voorwaarden worden deze vergoed door ofwel de gemeente ofwel de zorgverzekeraar. Bij deze vergoeding gaat men uit van een gemiddeld aantal minuten per behandeling (product). Er wordt niet meer gesproken over behandeluren maar over Zorgproducten die worden vergoed. In de praktijk zijn er de volgende vier zorgproducten:

  • Zorgproduct Kort, bestaande uit maximaal 5 sessies/ tot 294 minuten
  • Zorgproduct Middel, bestaande uit 6 tot 8 sessies/ tot 495 minuten
  • Zorgproduct Intensief, bestaande uit 9 tot 12 sessies/ tot 750 minuten
  • Zorgproduct Chronisch, bestaande uit 9 tot 11 sessies

De Zorgproducten die bij Paidos worden aangeboden zijn Kort, Middel en Intensief. Zorgproduct Chronisch wordt niet aangeboden, dit valt onder de gespecialiseerde GGZ.

Volwassenen zijn vanuit het basispakket van de zorgverzekering onder bepaalde voorwaarden vergoed voor de bovengenoemde zorgproducten. Kinderen (tot 18 jaar) zijn via de gemeente onder bepaalde voorwaarden voor deze zorgproducten verzekerd.

Voorwaarden vergoedingen van de behandeling

Bij Paidos wordt uw behandeling of de behandeling van uw kind (kort, middel of intensief) vergoed indien er wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

  1. Voordat de behandeling start is er schriftelijk (door)verwezen door uw (huis-)arts, middels een verwijsbrief. Klik hier voor meer informatie over verwijzing.
  1. Er is sprake van een psychisch probleem dat onder de verzekerde zorg valt, DSM-V stoornis.

Mocht uit de intake toch blijken dat er geen sprake is van een onder de DSM-V vallende stoornis (en uw behandeling dus niet onder verzekerde zorg valt), dan kan de intake bij de gemeente of verzekeraar gedeclareerd worden als ‘transitieprestatie’. In overleg met Paidos en uw huisarts bespreekt u in dat geval op welke andere manier uw klachten of de klachten van uw kind zullen worden behandelt. U kunt er uiteraard ook voor kiezen de behandeling zelf te betalen. Kijk hier voor informatie over de tarieven.