Dyslexie laten vaststellen

Dyslexie is de meest voorkomende en best onderzochte leerstoornis. Uit onderzoek is gebleken dat een professionele en adequate dyslexie behandeling zeer effectief is. Wanneer u het vermoeden heeft dat uw kind mogelijk last heeft van dyslexie, dan kunt u bij Paidos terecht om uw kind hiervoor te laten onderzoeken. Wij stellen vast of uw kind leesproblemen heeft of te maken heeft met dyslexie. Bij Paidos kunt u dan ook terecht voor een dyslexieverklaring. U kunt hier kijken voor meer informatie over de kenmerken en symptomen van dyslexie.

Wat is een dyslexieverklaring?

Wanneer dyslexie (bij uw kind) is vastgesteld, hoort bij het rapport van de deskundige, orthopedagoog of psycholoog ook een dyslexieverklaring. Dit betekent dat uit psychodiagnostisch onderzoek is gebleken dat bij de betrokkene dyslexie is vastgesteld. Een dyslexieverklaring mag alleen worden afgegeven door een daartoe bevoegde deskundige. De deskundige moet in ieder geval een psycholoog of orthopedagoog zijn. Een remedial teacher of logopedist is níet bevoegd om een dyslexieverklaring af te geven. De dyslexieverklaring beschrijft op grond waarvan de diagnose dyslexie is gesteld, wat mogelijke verklaringen zijn en welke ernstige belemmeringen de leerling ondervindt bij het volgen van onderwijs en/of bij het functioneren in de samenleving. Daarnaast geeft de dyslexieverklaring een idnicatie van welke behandeling, materiële voorzieningen, begeleiding en aanpassingen er in het onderwijs van uw kind noodzakelijk kunnen zijn.

De dyslexieverklaring blijft tevens onbeperkt geldig. Mocht de situatie van een kind veranderen, dan kan het zijn dat er een aanpassing nodig is in de adviezen en hulpmiddelen die eerder zijn vastgesteld, zoals bij het overstappen van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. In dit geval neemt u contact op met uw orthopedagoog of psycholoog. Door middel van nader onderzoek, zal de dyslexieverklaring als zodanig worden aangepast.

Klik hier om een afspraak bij Paidos te maken of om contact met ons op te nemen.