Verwijsbrief: Wanneer nodig?

Om voor de vergoeding van de behandeling in aanmerking te komen heeft de cliënt een verwijsbrief van de huisarts of kinderarts nodig. Tot 18 jaar wordt de behandeling onder bepaalde voorwaarden vergoed door de gemeente, vanaf 18 jaar wordt de behandeling onder bepaalde voorwaarden vergoed door de verzekering. Paidos heeft een contract met de gemeente Flevoland en met alle zorgverzekeraars.

Wat staat er in?

Om in aanmerking voor een vergoeding te komen zijn er een aantal voorwaarden waar aan een verwijsbrief, conform de eisen van de verzekeraars en de gemeente aan dient te voldoen:

  1. De datum van de verwijsbrief dient eerder te zijn dan het eerste gesprek bij Paidos, de intake.
  2. Op de brief dient te worden vermeld dat het om de Generalistische Basis GGZ gaat.
  3. Op de brief moet worden aangegeven dat er een vermoeden is van een DSM-V psychische stoornis, zoals een angst-, stemmings-, gedrags-, ontwikkelingsstoornis etc.
  4. De gegevens van de verwijzer, waaronder de AGB-code en de handtekening staan op de verwijsbrief.

Aanvullende informatie

  • Kinderen die jonger zijn dan 16 jaar hebben een schriftelijke toestemming van hun ouders nodig, voorafgaand aan de behandeling.
  • Wanneer de ouders gescheiden zijn of wanneer de scheidingsprocedure nog loopt, is zowel schriftelijke toestemming van de verzorgende ouder als van de andere wettelijk vereist. De toestemming dient voorafgaand aan de intake te worden gegeven.
  • Bij Paidos kunnen cliënten ook zonder verwijsbrief terecht. In dat geval zijn de kosten voor de eigen rekening van de cliënten en worden de behandelingen niet vergoed door de gemeente of de verzekering.