Uw rol als ouder bij opvoedingsproblemen

Als ouder heeft u de belangrijke taak uw kind te ondersteunen in zijn of haar weg naar volwassen worden. Het valt niet mee als deze weg bezaaid ligt met problemen. Opvoeden is één van de moeilijkste dingen die er is. Gewone opvoedingsproblemen lijken al gauw reusachtige problemen. Soms gaat het om een op zichzelf staand probleem bijvoorbeeld wanneer uw kind niet wil eten of wanneer uw kind ‘s nachts drie keer wakker wordt, soms gaat er zelfs helemaal niets meer goed tussen de ouders en één of meer van de kinderen.

Daarnaast is er een sterke samenhang tussen leerstoornissen en angst en depressie gerelateerde problemen. Kinderen die met veel enthousiasme met het leren beginnen, kunnen snel faalangst ontwikkelen en zelfvertrouwen verliezen als blijkt dat ze hier nog erg veel moeite mee hebben, terwijl het andere kinderen wel goed af lijkt te gaan. Probeer daarom uw kind te ondersteunen en te begeleiden. Oefen extra met uw kind of schep de mogelijkheden en voorwaarden zodat uw kind extra kan oefenen. Verdiep u in de theorie over de problemen van uw kind. De medewerkers van Paidos kunnen u ondersteunen in dit proces. U weet dan beter wat u van dit proces en van Paidos kan verwachten.

De behandeling

De behandeling bij Paidos zal vooral bestaan uit ouderbegeleiding. Deze behandeling heeft zijn oorsprong in de cognitieve gedragstherapie. Vanwege de afhankelijke positie van het kind ten opzichte van zijn omgeving (de ouders) is het vanzelfsprekend, die omgeving bij de diagnostiek (het onderzoek) en de behandeling te betrekken. Omdat ouders meestal de eersten zijn die problemen signaleren, analyseren wij bij Paidos samen met de ouders eerst de functie van de probleemgedragingen van het kind. Hierbij betrekken wij de manier waarop de ouders met de probleemgedragingen omgaan.

Wij beginnen met de registratie van hetgeen de ouders als het meest lastig ervaren en er wordt gekeken hoe vaak dit voorkomt. Vervolgens kijken wij naar de functie van het gedrag. Het gedrag wordt gelabeld en gezamenlijk kijken wij naar functionele oplossingen. De behandeling wordt meestal afgerond binnen 4-8 sessies. Een enkele keer geven wij de ouders het advies om hulp te zoeken bij een externe therapeut of organisatie. Daarbij kan gedacht worden aan een begeleiding gericht op de partnerrelatie of systeemtherapie.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor hulp bij opvoedingsproblemen dan kan dit via 036 5336837 of info@paidos.nl. U kunt ook gebruik maken van ons contactformulier.

Klik voor meer informatie op de onderstaande onderwerpen: