Depressie: Waar heeft uw kind last van?

Een kind met depressie voelt zich vaak meer dan alleen maar somber (depri) of verdrietig. Depressie is echter een ziekte die behandeld kan worden.

Wat ondergaat een depressief kind? Een kind met depressie voelt zich niet alleen somber, depressief en neerslachtig, maar heeft ook nauwelijks belangstelling voor dingen en andere mensen. Het lijkt of het kind nergens plezier aan beleefd. Daarbij komt dat een depressief kind zich vaak hulpeloos en hopeloos voelt. Vaak hebben ze het idee dat hun toestand niet kan veranderen en dat er nooit een einde aan zal komen. Hij of zij kan moeilijk beslissingen nemen, voelt zich waardeloos, heeft het geloof in zichzelf en in andere verloren. Daarnaast zijn er vaak slaapproblemen, gevoelens van moeheid en verlies van eetlust. Een verstoorde tijdsbeleving laat de klok slechts kruipen. Veelal zijn ’s ochtends de klachten het sterkst.

Hoe vaak komt het voor?

Bij volwassenen is depressie één van de belangrijkste geestelijke gezondheidsproblemen in de wereld. Volgens de meeste internationale studies hebben volwassenen 10 tot 17% kans om een depressie te ontwikkelen. Ook kinderen (zuigelingen, peuters, kleuters en kinderen op de basisschool) kunnen een depressie hebben. Bij jongeren schat men dat 5% tot 45% een depressie heeft, afhankelijk van hoe men een depressie omschrijft. Meisjes hebben iets vaker last van depressies dan jongens.

Hoe wordt een depressie vastgesteld?

Bij kinderen blijkt het herkennen van een depressie nog moeilijker dan bij volwassenen. Kinderen vertonen vaak gedrag dat helemaal niet aan een depressie doet denken. Zij gedragen zich bijvoorbeeld heel agressief, opstandig en vijandig. Of ze reageren heel impulsief en rusteloos. Ze zijn voortdurend in beweging, overbeweeglijk. Een depressie bij kinderen komt dus vaak niet overeen met het beeld dat we hebben van depressie: bedroefd, neerslachtig en somber. De depressie van een jongere kan lijken op die van een volwassene. Zeer dikwijls stelt men echter vast dat de depressie zich openbaart via totaal verschillende symptomen of gedragingen bijvoorbeeld door vandalisme. Dit maakt het stellen van een diagnose moeilijk. Dit verschijnsel is typisch voor de depressie tijdens de leeftijdsfase van + 16–20 jaar.

Wat lijkt erop maar is het niet?

Een paar dagen ergens van balen is nog geen depressie. Soms is iemand verdrietig omdat er iets heel ergs gebeurd is zoals het overlijden van iemand. Of heeft iemand iets ergs meegemaakt zoals een beroving. Deze gevoelens lijken op een depressie maar ze duren korter en de oorzaak is duidelijk. Jongeren in de pubertijd hebben dagen met depressieve buien maar deze buien duren kort. Er zijn ook veel dagen bij pubers waar er niets aan de hand is. Dat hoort bij de puberteit en is nog geen depressie.

Wat is er aan te doen?

Een kind met depressie is vaak niet gemotiveerd om zelf iets te doen. Kinderen zijn geneigd om zich terug te trekken. Daarmee komen ze vaak verder in de put. Het hebben van een vast dagritme met vaste tijden kan hen soms helpen. Aan sport doen geeft volgens sommigen goede resultaten. De dag vullen met iets nuttigs zoals werk of vrijwilligerswerk kan ook helpen bij mildere depressies.

Wat kunt u als ouder aan een kind met depressie doen?

Wanneer u merkt dat een kind een aantal symptomen begint te vertonen die op een depressie kunnen wijzen (depressieve of prikkelbare stemming, verlies van interesse of plezier en slaapproblemen) bezoek dan uw huisarts. Die kan nagaan of het inderdaad om een depressie gaat en kan u eventueel doorverwijzen naar Paidos. De symptomen die u bij uw kind opmerkt, kunnen immers ook met andere problemen te maken hebben. Bijvoorbeeld met een angst- of gedragsstoornis, een (gewoon) opvoedingsprobleem of met een voorbijgaand leeftijdsgebonden probleem.

Het is zeker aan te raden zo snel mogelijk een hulpverlener te raadplegen als uw kind geregeld praat over dood en doodgaan. Op dit ogenblik is zelfmoord de tweede doodsoorzaak bij jongeren tussen 15 en 25 jaar. Zo’n 20 à 30% van de jongeren denkt aan zelfmoord of heeft er aan gedacht en 8% zegt al een zelfmoordpoging te hebben gedaan. Jongeren in de leeftijd van ± 16 tot 20 jaar ondernemen twee keer zoveel zelfmoordpogingen als volwassenen.

Bron: Accare, landelijk kenniscentrum kinder- en jeugdpsychiatrie

Waaruit bestaat de behandeling bij Paidos?

Afhankelijk van de aard en de ernst van de depressie kan er worden vastgesteld wat er nodig is: medicijnen, een behandeling of een combinatie van beide. Een hechte samenwerking tussen Paidos, (jeugd)psychiater, ouders en leerkrachten is belangrijk.

Wilt u meer weten of u of uw kind aanmelden voor behandeling en/of onderzoek, dan kunt u hier eenvoudig contact met ons opnemen via ons contactformulier..