Beste cliënt/ ouder en/of verzorger van cliënt,   

In verband met de huidige situatie rondom het Corona Virus laat ik u graag het volgende weten. De veiligheid en gezondheid van onze cliënten en onze medewerkers vinden we belangrijk. Om continuïteit van onze zorg te kunnen bieden houden we ons aan de richtlijnen van de RIVM. Achter de schermen worden specifieke voorzorgsmaatregelen genomen om besmetting van het virus tegen te gaan. Zo maken wij extra schoon, wassen we vaker de handen en hebben we verschillende andere interne maatregelen genomen.

Dit gaat om extra voorzorgsmaatregelen, waardoor we hopen te voorkomen dat medewerkers ziek worden en wij als Paidos niet meer de zorg kunnen leveren zoals u van ons gewend bent. Voor u betekent dit een aantal zaken: 

  • Behandelafspraken gaan op dit moment zoveel mogelijk op afstand via een telefonische afspraak of beeldbellen;
  • Als u een afspraak bij Paidos heeft op de praktijk kan deze doorgaan tenzij u of uw kind last heeft van koorts, hoesten, benauwdheid, keelpijn, snotteren of verkoudheid;
  • Wij vragen u met zo min mogelijk mensen naar Paidos te komen, dit betekent per kind één begeleider; 
  • We willen graag onze gastvrijheid blijven tonen, maar zullen tijdelijk geen hand geven;
  • Voor de gebruikelijke richtlijnen om verdere verspreiding te voorkomen verwijzen wij u naar de website van het RIVM. 

Wij wensen u in deze tijden heel veel positieve kracht en gezondheid toe! Mocht u vragen hebben of extra hulp van ons nodig hebben aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. 

Met vriendelijke groet
namens het team van Paidos,  

Ingrid Hol-Wink 

GZ psycholoog
Praktijkhoudster Paidos