Waar heeft uw kind last van? Wat zijn de symptomen?

Uw kind houdt zich vaak afzijdig. Of zoekt juist te veel contact, maar het blijft eenrichtingsverkeer. Daarnaast is er sprake van een stoornis in de communicatie en/of het taalgebruik. Uw kind spreekt niet of nauwelijks. Of praat wel, maar op een eigenaardige manier. Bijvoorbeeld met een typisch stemgeluid, bijzondere woordkeus of veel herhalingen. Wie autisme heeft, wordt slechts geboeid door een of twee voorwerpen, activiteiten of gedachten. Uw kind blijft hieraan kleven en vervalt in herhaling.

Hoe vaak komt het voor?

Autisme komt voor bij 2 tot 5 personen per 10.000.

Hoe wordt autisme vastgesteld?

Het stellen van de diagnose autisme is specialistenwerk.

Wat lijkt er wel op maar is het niet?

Verlegen kinderen of voorzichtige kinderen hebben nog geen autisme. Een geremd kind of een kind dat de neiging heeft veel op zichzelf te zijn, maar daar geen problemen mee heeft in het dagelijks leven, heeft geen  autisme.

Wat is de oorzaak?

Er is nog geen duidelijke oorzaak voor autisme gevonden. Waarschijnlijk speelt erfelijkheid een belangrijke rol. Ook problemen tijdens de zwangerschap of rondom de geboorte worden in verband gebracht met autisme, evenals bepaalde stofwisselingsziekten.

Wat kunt u er als ouder aan doen?

Autisme is (nog) niet te genezen. Als kinderen jong zijn, kan het zinvol zijn de ontwikkeling extra te stimuleren. Prikkeling op deelgebieden als contact maken met andere mensen, taal/spraak en motoriek. Bijvoorbeeld met logopedie of fysiotherapie. Ook kan bij Paidos kan in overleg een behandeling worden gevolgd. Het is belangrijk dat u en anderen in de omgeving van uw kind rekening houden met de sociale handicap. Daarvoor is het nodig dat u zich zo goed mogelijk informeert over autisme. Via ouderverenigingen is veel nuttig materiaal te krijgen.

Kinderen met autisme worden makkelijk overspoeld door alle prikkels die de hele dag op hen afkomen. Vooral sociale situaties zijn snel verwarrend. Het is daarom in de eerste plaats belangrijk hen te helpen met het meer ‘behapbaar’ maken van deze continue informatiestroom. Dit kan door:

  • het aantal prikkels te verminderen;
  • veel structuur aan te brengen, bijvoorbeeld door
  • van tevoren kleren klaar te leggen;
  • regelmaat aan te houden: vaste tijden voor vaste activiteiten;
  • ingewikkelde taken te verdelen in kleinere, meer overzichtelijke taken;
  • duidelijk te zijn, voorspelbaar te zijn, consequent te zijn en regels vaker te herhalen.

Waaruit bestaat een behandeling?

Autisme is een ernstige stoornis die waarschijnlijk al vanaf de geboorte aanwezig is. Een behandeling zoals gesprekken of trainingen gericht op genezing bestaat niet. Met een speciale begeleiding wordt het leven met autisme wel iets makkelijker.

Er bestaan ook geen medicijnen die de sociale en communicatieve problemen laten verdwijnen. Wel kunnen medicijnen helpen als er veel bijkomende problemen zijn zoals hyperactiviteit, agressiviteit, woede-uitbarstingen of chaotisch en ongericht gedrag. Medicijnen kunnen in die gevallen de hanteerbaarheid, de toegankelijkheid en de leerbaarheid vergroten.

U kunt bij Paidos begeleiding krijgen van een opvoedingsdeskundige. Gezamenlijk zoekt u dan naar een geschikte aanpak van uw kind, rekening houdend met de klachten. U leert niet alleen om te gaan met de sociale problemen, maar ook met de vaak bijkomende problemen als agressie, niet luisteren, chaotisch gedrag en automutileren (zelfverwonden). Dikwijls wordt gewerkt met opvoedingsprincipes als belonen en straffen. Er is geen standaardbehandeling. Per persoon moet bekeken worden wat de sterke en zwakke kanten zijn en welke behandeling het best past.

Bron: Accare, landelijk kenniscentrum kinder- en jeugdpsychiatrie

Wilt u meer weten of u of uw kind aanmelden voor behandeling en/of onderzoek, dan kan dit via 036 5336837 of eenvoudig via ons contactformulier.