Een kind met agressie?

Zoekt u hulp bij problemen door agressie? Bij Paidos kunt u terecht voor onderzoek, advies en behandelingen.

Agressie is een eigenschap van iedereen, die dient om de eigen grenzen te bewaken en om op te komen voor de eigen belangen. Sommige kinderen of jongeren worden te gauw agressief en ze worden zó agressief dat ze er zelf geen controle meer over hebben. In dat geval hebben we het over agressieproblematiek. Dit kan tot uiting komen in driftbuien, gillen, vernielzucht, snel vechten, steeds weer ruzie maken, ongehoorzaam zijn thuis, koppig of snel geïrriteerd zijn, schreeuwen, vloeken, altijd de baas spelen en pesten.

Kort lontje

Het kan zijn dat iemand niet eens zozeer agressiever is dan anderen, maar dat hij of zij agressie moeilijker kunt controleren. Uw kind heeft bijvoorbeeld een ‘kort lontje‘. Uw kind wordt te snel boos, doet eerst iets en denkt daarna pas na. Agressieproblematiek komt vaak voor in combinatie met ADHD, waar de impulsiviteit voor de problemen zorgt. Vaak is de boosheid dan ook niet meer in verhouding tot wat er gebeurt.

Negatieve bril

Het kan ook zijn dat een kind veel zaken negatief beleeft vanuit een gevoel van onveiligheid. Dat kan het gevolg zijn van ervaringen uit de jongere jaren. Bijvoorbeeld kindermishandeling of verwaarlozing. Als een ander een gek gezicht trekt, denkt het kind dat dit persoonlijk gericht is, terwijl die ander dat helemaal niet bedoeld heeft. Vanuit deze foute waarneming reageert het kind vervolgens zelf onnodig agressief. Deze reactie wordt door de ander niet begrepen, want er werd immers niks kwaads bedoeld. Van het een komt het ander. Waarschijnlijk ziet het kind geen andere manier om tot een oplossing te komen dan met agressief gedrag. Het kind kiest voor de korte termijn ‘oplossing’. Zonder na te denken over de gevolgen.

Antisociaal

Deze eigenschap gaat vaak samen met andere karaktertrekken. Uw kind is vooral gericht op het eigen voordeel, trekt zich weinig aan van de consequenties van zijn of haar daden voor een ander of voor de maatschappij. Dat heet antisociaal. Het komt vaker voor dat kinderen en jeugdigen vechten, stelen, liegen, opstandig zijn ten opzichte van volwassenen, te laat thuis komen of openlijk dingen doen die anderen ergeren. Maar dat doen ze tijdelijk. Wanneer uw kind langere tijd en herhaaldelijk meerdere van dit soort gedragingen vertoont en dit bovendien een negatief effect heeft de ontwikkeling,  dan is er sprake van een psychiatrische stoornis die we gedragsstoornis noemen. Kinderen en jongeren die niet leren om hun agressie onder controle te krijgen, hebben een duidelijk grotere kans om later misdadig te worden.

Hoe vaak komt het voor?

De negatieve gevolgen van agressief gedrag nemen toe naarmate het kind ouder wordt. Elke ouder weet dat kinderen op een bepaalde leeftijd in de ‘peuterpuberteit’ terechtkomen. Ze kunnen dan extreem koppig, agressief en driftig zijn. Enkele maanden later is dat echter weer als sneeuw voor de zon verdwenen. Er zijn echter kinderen die van jongs af aan agressief gedrag vertonen. Daardoor komen ze thuis, op straat en op school in de problemen en ‘prijzen zichzelf uit de markt’. Het probleem kan toenemen wanneer een kind ouder en daarmee fysiek sterker wordt en wanneer zijn leefwereld groter wordt. Dit proces komt vaak voor aan het eind van de basisschoolleeftijd, wanneer kinderen hun horizon verbreden. Na de basisschool neemt de kans op gebruik van alcohol en drugs toe, wat agressief gedrag kan versterken. Dit is ook de fase waarin de persoonlijkheid zich verder ontwikkelt en identiteitsvorming plaatsvindt, mede onder invloed van vrienden. Voor kinderen die zo met hun agressie omgaan, kunnen de gevolgen ernstig zijn. Zowel in hun jeugd als in hun volwassenheid. Hun agressie leidt tot beschadiging van anderen, verkwanselen van eigen mogelijkheden, maar ook tot contact met politie en justitie. Vergaande consequenties zijn een strafblad, werkstraffen, leerstraffen of zelfs een verblijf in een jeugdgevangenis. Het spreekt voor zich dat dit grote gevolgen zal hebben voor hun volwassen leven.

Wat kan uw kind er zelf aan doen?

Uw kind kan leren hoe het bij hem of haar persoonlijk werkt, wanneer hij of zij agressief wordt. Welke situaties vormen bijvoorbeeld steevast aanleiding voor agressie? Hoe kan uw kind een agressieve bui voelen aankomen? Die signalen kan hij of zij leren herkennen. Uw kind kan leren ingrijpen. Hierdoor ontstaat er weer controle over de situatie, waardoor het met een sisser kan aflopen. Uw kind leert dat situaties ook op een andere manier gezien kunnen worden. Hoe er ook anders dan met agressie kan worden gereageerd. Misschien moet er gewoon worden geleerd wat wel en niet mag en wat de buitenwereld van uw kind verwacht.

Wat kunt u als ouder doen?

U kunt het proces dat uw kind door moet, begeleiden. U zult waarschijnlijk op zoek moeten naar een andere benadering van uw kind, om verandering in het gedrag te krijgen. Als u al jaren met bepaald gedrag wordt geconfronteerd, is het heel lastig om nog een alternatieve benadering van uw kind te bedenken en uit te voeren. Daar kunt u, ook bij Paidos hulp bij krijgen. Op die manier leert u effectief om te gaan met het lastige gedrag van uw kind.

Wilt u meer weten of u of uw kind aanmelden voor begeleiding en/of onderzoek, dan kan dit via 036 5336837 of eenvoudig via ons contactformulier.